“OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI”

 

Vážení zákazníci,

 

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 4.9.2018 společnost SNÍŽEK,v.o.s., IČ: 46965998, se sídlem Brno, Obřanská 60, dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 4591, změnila právní formu z veřejně obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným. V souvislosti se změnou právní formy společnost změnila obchodní firmu na SNÍŽEK s.r.o., s nově zapsanou adresou sídla, tj. Obřanská 940/60, Maloměřice, 614 00 Brno. Dále se tato změna projeví v obchodním rejstříku s účinností zápisu pouze v oddíle, který bude nově pod písmenem C a vložce, kde je společnosti přiděleno nové číslo 108122.

Ostatní identifikační údaje společnosti, tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, poštovní a emailové adresy, telefonní a faxová čísla zůstávají beze změny. Změnou právní formy původní společnost nezanikla, pouze se změnily její vnitřní právní

poměry a právní postavení společníků. Veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti a není zapotřebí žádné jejich úpravy.

 

S pozdravem

 

Karel Snížek

jednatel společnosti